Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

Prihlášky

Prihlášky do jednotlivých kategórií na stiahnutie. Jeden súťažný príspevok môže byť prihlásený do max. 3 súťažných kategórií.Veková kategória stredné odborné školy

Umelecký dokument

Časový limit: max 13 min.

Krátky hraný film

Časový limit: max 26 min

Animovaný film

Časový limit: max 7 min.

Hudobný videoklip

Časový limit: max 4 min.

Kamera

Časový limit: max 13 min.

Strih

Časový limit: max 13 min

Réžia

Časový limit: max 26 min.

Výkon pred kamerou

Časový limit: max 13 min.

Námet

Časový limit: Nominácia súťažných príspevkov do kategórie Námet je viazaná na niektorú z ostatných kategórií.

Dôležiá súčasť prihlášky!

Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na súťaž Zlatá klapka je aj podpísané vyhlásenie so  súhlasom na spracovanie  osobných údajov a súhlasom so zverejňovaním súťažných príspevkov  z celoslovenskej súťaže Zlatá klapka na webovom sídle školy  a na sociálnych sieťach  v rozsahu meno, priezvisko, trieda, škola, ako aj individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí. Podpisom dáva súťažiaci (18 a starší) , resp. jeho zákonný zástupca (súťažiaci do 18 rokov), súhlas aj na to, že ZUŠ Jána Albrechta môže poskytnúť súťažný príspevok na medializáciu Zlatej klapky tretej strane.  Podpis zákonného zástupcu je potrebný, ak súťažiaci nedovŕšil v čase podania prihlášky vek 18 rokov. Ak má súťažiaci v čase podania prihlášky 18 rokov, je potrebné, aby súhlas na spracovanie osobných údajom podpísal samotný súťažiaci. 

Upozornenie: Bez podpísaného súhlasu na spracovanie osobných údajov bude prihláška neplatná a súťažný príspevok nebude zaradený do súťaže Zlatá klapka.


Máte otázky ohľadom súťaže?

Ak ste nenašli informácie ohľadom celoslovenskej súťaže Zlatá klapka tak nám neváhajte napísať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.


Novinky a zmeny o súťaži posielame prostredníctvom e-mailu. Do zoznamu Vás zaradíme ak prihlásite príspevok do súťaže. Ak ešte nie ste rozhodnutí, ale máte záujem o informácie, neváhajte sa prihlásiť do odberu.