Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content
24. apríl 2023

Zlatá klapka 2024 - prierezová téma


Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Zlatá klapka 2024 - prierezová téma

24. apríl 2023

Organizačný výbor Zlatej klapky pripravuje na základe výsledkov pracovného seminára niektoré zmeny, ktoré sa dotýkajú 12.ročníka tejto súťaže.

Na základe výsledkov diskusie s pedagógmi a súťažiacimi odborná porota vyhlásila prierezovú tému:

Čo alebo koho mám v živote najradšej

Porota odporučila návrat k systému vyhlásenia „Ústrednej témy" nasledujúceho ročníka súťaže Zlatá Klapka. Takýto postup bol pozitívne hodnotený aj v rámci sprievodného odborného seminára pred vyhlásením 11.ročníka súťaže. Voľba ústrednej témy je pre súťažiacich dobrovoľná. Môže byť zapracovaná do príspevkov vo všetkých kategóriách. Od každého člena poroty dostane príspevok s prierezovou témou automaticky jeden bonusový bod. Prierezovú tému je možné spracovať v akejkoľvek z vyhlásených súťažných kategórii a akýmkoľvek zvoleným tvorivým postupom. Dáva súťažiacim priestor na zamyslenie sa, čo je v ich živote skutočne dôležité a čomu dávajú prioritu. Je možnosťou úprimne nazrieť do svojho vnútra a nedržať sa len všeobecne očakávaných odpovedí. Tým, čo pre nás v živote znamená najviac, môže byť aj "čokoľvek" nie len "ktokoľvek" ... môže to byť náš koníček, hudba, zvieratko, o ktoré sa staráme, ale aj naši rodičia, učitelia, priatelia ... Zapracovanie prierezovej témy do súťažných príspevkov je dobrovoľné. Predstavuje kreatívnu obsahovú výzvu pre všetkých, ktorí majú v pláne zúčastniť sa nasledujúceho ročníka súťaže Zlatá Klapka.