Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content
21. marec 2024

Zlatá klapka 2024 - 12. ročník


Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Zlatá klapka 2024 - 12. ročník

21. marec 2024

Takmer 150 prihlásených žiakov z 26 škôl súťažilo v kategóriách, ako napríklad spravodajstvo, publicistika, strih, kamera, ale aj videoklip, či animovaný alebo hraný film. Výsledky súťaže vyhlásili v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave.

Celoslovenská súťaž Zlatá klapka v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže pozná víťazov 12. ročníka.

Hlavnú cenu – Cenu ministra  školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky získal kolektív žiakov zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene za sériu animovaných filmov o  slovenských osobnostiach. Odborná porota ocenila formu krátkych animovaných filmov, ktorá podľa nej umožnila mladým tvorcom podať informácie o vybratých osobnostiach nie len faktograficky, ale aj vlastným umeleckým stvárnením. Predsedníčka poroty Petra Kolevská dodala: „ Úroveň jednotlivých príspevkov je prísľubom, že slovenská animovaná tvorba môže počítať s prílevom nových, talentovaných profesionálov.“

Cenu primátora Bratislavy dostala Klára Ščevíková zo ZUŠ Jána Albrechta Bratislava za spravodajský príspevok „Nechcené korytnačky“. Klára Ščevíková v ňom upozorňuje na  problém s korytnačkami, ktoré v Petržalke ľudia vyhadzujú do jazera a ramien Dunaja. Ide pri tom o invazívny druh korytnačiek, ktoré  ohrozujú ostatné živočíchy na vodnej  ploche.

Vyhlasovateľom súťaže Zlatá klapka je ministerstvo školstva a jej hlavným organizátorom je ZUŠ Jána Albrechta Bratislava. Súťaž si za 12 rokov svojej existencie získala rešpekt a obľubu v školách po celom Slovensku. Riaditeľka ZUŠ J. Albrechta Lucia Celecová vyzdvihla veľký záujem pri hlasovaní o Cenu diváka. Tá v tomto roku putuje do ZUŠ V Bojniciach. Cenu diváka získali Viktor Ako, Samuel Kuník, Tomáš Mikula a Šimon Svitok za príspevok „Štyri živly autoportrétu. Riaditeľka ZUŠ J. Albrechta Lucia Celecová v tejto súvislosti povedala: „ V  tomto ročníku sa do hlasovania zapojilo desaťnásobne viac divákov ako tomu bolo vlani. Všetky súťažné príspevky boli a sú zverejnené na našom youtubovom kanáli“.  Lucia Celecová  dodala: „Prvýkrát sme zaregistrovali pod jednotlivými príspevkami aj slovné hodnotenie. To všetko je dôkazom zvýšeného záujmu o súťaž.“

Predsedníčka poroty Petra Kolevská sa o budúcnosť Zlatej klapky neobáva: „ Tento rok sa objavil aj ďalší potešiteľný bonus - v mnohých príspevkoch sa objavila čitateľná snaha nastupujúcej generácie o zorientovanie sa v hodnotách, i pokusy o aktívne hľadanie východiska z problémov a z pocitu beznádeje, ktorých stvárňovanie bolo citeľné najmä v ročníkoch, ktoré sa konali v on-line prostredí počas covidu, alebo v postcovidovom období. A z toho máme, ako porota, naozaj dobrý pocit“. 

V závere galavečera vyhlásili organizátori 13.ročník súťaže, čo znamená, že mladí autori audiovizuálnej a multimediálnej tvorby môžu už odteraz pracovať na súťažných príspevkoch. Víťazov ďalšieho ročníka Zlatej klapky spoznáme o rok.

Víťazné príspevky: